Ankieta zawiera problemy, które dotyczą ludzkiego życia. Proszę o ustosunkowanie się do każdego z problemu zgodnie z poleceniem. Nie ma odpowiedzi dobrych ani złych, każda jest poprawna.

Badanie jest całkowicie anonimowe, dobrowolne i służy wyłącznie do celów naukowych. W każdej chwili może Pan/Pani zrezygnować z udziału w badaniu nie ponosząc żadnych konsekwencji. 

Dziękuję za poświęcony mi czas.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Jeśli korzystasz z indywidualnego tokena w celu przystąpienia do badania, możesz mieć pewność, że ten token nie będzie przechowywany z twoimi odpowiedziami. Jest zarządzany w odrębnej bazie danych przechowującej jedynie informację, czy wypełniłeś/wypełniłaś ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

Ta ankieta nie jest aktywna. Twoje odpowiedzi nie zostaną zapisane.