Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

(To pytanie jest wymagane)
1
Wiek:
(To pytanie jest wymagane)
2
Obecnie:
(To pytanie jest wymagane)
3
Średnia miesięczna wysokość dochodów brutto:
(To pytanie jest wymagane)
4
Z usług jakiego banku korzystasz najczęściej (posiadasz w nim konto osobiste)?
(To pytanie jest wymagane)
5
Czym kierowałeś się przy wyborze banku? (zaznacz maksymalnie 3 odpowiedzi)
(To pytanie jest wymagane)
6
Oceń swój bank w skali 1-5 (gdzie 1-bardzo słabo, 5-bardzo dobrze):
Ceny oferowanych usług.
Jakość usług.
Jakość obsługi.